UAB „Utenos šilumos tinklai”

 

Pradžia

 

Struktūra ir kontaktai

 

Veikla

 

Aktualūs klausimai

 

Nuorodos

 
Pradžia Prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

 

UAB „Utenos šilumos tinklai"

 

Pramonės g. 11, LT-28216 Utena

Tel. (8 389) 63641

Faks. (8 389) 63640

El. paštas: siluma@ust.lt

Bendrovės kodas 183843314

PVM kodas LT838433113

AB DnB bankas

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT 594010041700060120

 

Vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka

 

Siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugos energetikos srityje sistemos funkcionavimą informuojame vartotojus, kur galima kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo.

Energetikos sektoriuje vartotojų ginčai ir skundai pirmiausia sprendžiami šalių derybomis .

UAB „Utenos šilumos tinklai“ Vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka.doc

Deryboms nepavykus, iškilus ginčams ar atsiradus skundams galima kreiptis į institucijas, kurios nagrinėja skundus  ar ginčus išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme  tvarka.

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (www.regula.lt) – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

 

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (www.vei.lt) – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vartotojoteises.lt) – dėl energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

 

Nepavykus vartotojų skundų ir ginčų išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.