UAB „Utenos šilumos tinklai”

 

Pradžia

 

Struktūra ir kontaktai

 

Veikla

 

Aktualūs klausimai

 

Nuorodos

 
Pradžia Prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

 

UAB „Utenos šilumos tinklai"

 

Pramonės g. 11, LT-28216 Utena

Tel. (8 389) 63641

Faks. (8 389) 63640

El. paštas: siluma@ust.lt

Bendrovės kodas 183843314

PVM kodas LT838433113

AB DnB bankas

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT 594010041700060120

 

Vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka

 

Siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugos energetikos srityje sistemos funkcionavimą informuojame vartotojus, kur galima kreiptis dėl savo pažeistų teisių gynimo.

Energetikos sektoriuje vartotojų ginčai ir skundai pirmiausia sprendžiami šalių derybomis .

UAB „Utenos šilumos tinklai“ Vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka.doc

Deryboms nepavykus, iškilus ginčams ar atsiradus skundams galima kreiptis į institucijas, kurios nagrinėja skundus  ar ginčus išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, LT-08223, Vilnius, tel. 8 800 20500, el. p. rastine@regula.ltl,  internetinė svetainė www.regula.lt  – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant energiją, dėl prisijungimo, energijos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo (išdalinimo) vartotojams.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Mortos g. 10, LT-03223, Vilnius, tel. (8 5) 2636006, el. p. vei@vei.lt, internetinė svetainė www.vei.lt, (Utenos teritorinis skyrius, Užpalių g. 87, LT-28505,  Utena, tel. (8 389) 52317, el. p. utena@vei.lt)  -dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veiklos ar neveikimo.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,  Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius, tel. (8 5) 2626751, el. p. tarnyba@vvtat.lt, internetinė svetainė www.vartotojoteises.lt – dėl energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT-28503, Utena, tel. (8 389) 61603, el. p. info@utena.lt, internetinė svetainė www.utena.lt – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų, dėl karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio bei šios priežiūros atlikimo tvarkos.

Nepavykus vartotojų skundų ir ginčų išspręsti ne teisme tvarka, jie nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.