UAB „Utenos šilumos tinklai”

 

Pradžia

 

Struktūra ir kontaktai

 

Veikla

 

Aktualūs klausimai

 

Nuorodos

 
Pradžia > Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Utenos miesto šilumos ūkio specialųjį planą

 

UAB „Utenos šilumos tinklai"

 

Pramonės g. 11, LT-28216 Utena

Tel. (8 389) 63641

Faks. (8 389) 63640

El. paštas: siluma@ust.lt

Bendrovės kodas 183843314

PVM kodas LT838433113

AB DnB bankas

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT 594010041700060120

 

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti

Utenos miesto šilumos ūkio specialųjį planą

 

Planavimo pagrindas:

1. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-173 „Dėl Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

2. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. AĮ-860 „Dėl Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo organizavimo, inicijavimo ir finansavimo“.

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. info@utena.lt

Planavimo iniciatorius – Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“, tel. (8 389) 63 641, el. p. siluma@ust.lt

Planavimo tikslai:

1. Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.

2. Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai.

3. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.

4. Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Planavimo darbų programoje, patvirtintoje Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-1163 „Dėl Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“, numatytas teritorijos vystymo koncepcijos rengimas bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas.

Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena), planavimo iniciatoriui (Pramonės g. 11, 28216 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 030, el. p. evaldas.rimas@utena.lt, tel. (8 389) 64 058, el. p. jolana.bivainiene@utena.lt, tel. (8 389) 72 128, el. p. genius@ust.lt, tel. (8 389) 71 541, el. p. laimantas@ust.lt