UAB „Utenos šilumos tinklai”

 

Pradžia

 

Struktūra ir kontaktai

 

Veikla

 

Aktualūs klausimai

 

Nuorodos

 
Pradžia Veikla > Vykdomi projektai > Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje, projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-003

 

UAB „Utenos šilumos tinklai"

 

Pramonės g. 11, LT-28216 Utena

Tel. (8 389) 63641

Faks. (8 389) 63640

El. paštas: siluma@ust.lt

Bendrovės kodas 183843314

PVM kodas LT838433113

AB DnB bankas

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT 594010041700060120

 

Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje, projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-003

 

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2010-2012 m. įgyvendino projektą „Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje“, projekto Nr.VP3-3.4-ŪM-02-K-01-003, kurio metu Utenos rajoninės katilinės teritorijoje buvo pastatyta nauja biomasę naudojanti termofikacinė jėgainė.

Projektui buvo skirta ES parama iš Sanglaudos fondo pagal LR Ūkio ministerijos administruojamą Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“  įgyvendinimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Likusią sumą projektui įgyvendinti finansavo UAB „Utenos šilumos tinklai“.

Projektas atitinka valstybės nustatytus energetikos vystymo prioritetus, kuriuose numatoma skatinti energijos gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių. Šilumos gamyba jėgainėje dalinai pakeitė šilumos gamybą esamuose katiluose, o pagaminta elektros energija parduodama. Projektas UAB „Utenos šilumos tinklai“ leido sumažinti šilumos generavimo sąnaudas, geriau išnaudojami kuro resursai energijos gamyboje.

Daugiau informacijos galima rasti internete šiuo adresu:

http://www.esparama.lt/projektas?id=2605&order=&page=&pgsz=10