UAB „Utenos šilumos tinklai”

 

Pradžia

 

Struktūra ir kontaktai

 

Veikla

 

Aktualūs klausimai

 

Nuorodos

 
UAB "Utenos šilumos tinklai / Adresas: Pramonės g.11, LT-28216 Utena / El. paštas: siluma@ust.lt"

 

UAB „Utenos šilumos tinklai"

 

Pramonės g. 11, LT-28216 Utena

Tel. (8 389) 6 36 41

Faks. (8 389) 6 36 40

El. paštas: siluma@ust.lt

Bendrovės kodas 183843314

PVM kodas LT838433113

AB DnB bankas

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT 594010041700060120

 

Informacija vartotojams

Apie bendrovę

Bendrovės valdymas

Struktūra ir kontaktai

Teisinė informacija

Bendrovės veikla

Pastato šilumos punkto įrengimo, rekonstravimo tvarka

Jūsų saugumui

Prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Energijos taupymas

Nauji šilumos paskirstymo metodai

 

 

Informacija daugiabučių namų gyventojams

Būsto šildymas

------------------------------

Informacija apie gyvenamųjų namų būsto šildymui suvartotą šilumos energiją ir kainą

------------------------------

Gyvenamųjų namų būsto šildymui suvartotos šilumos energijos ir kainos dinamika

------------------------------

Mokėjimų už šildymą analizė

Karšto vandens cirkuliacija

------------------------------

Informacija apie gyvenamųjų namų karšto vandens cirkuliacijai palaikyti suvartotą šilumos energiją ir kainą“

------------------------------

Gyvenamųjų namų karšto vandens cirkuliacijai palaikyti suvartotos šilumos energijos ir kainos dinamika

Lankytojų skaičius

Free Hit Counter

 

 

Sąskaitos elektroniniu paštu

 

Elektroninis deklaravimas

 

 

 

Šildymo sąskaitos už lapkričio mėnesį

Utenos daugiabučių namų gyventojai už lapkričio mėnesio būsto šildymą mokės 20 procentų mažiau nei 2016 m. lapkričio mėnesį.

Jau keletą mėnesių šilumos kaina Utenoje  mažiausia Lietuvoje. 2017 m. lapkričio mėnesio šilumos kaina  - 4,24 Eur ct/kWh (su 9 procentų PVM). 2016 m. lapkričio mėnesio buvo 4,35 Eur ct/kWh arba  2,5 procento mažesnė už 2016 m. lapkričio mėnesį, o lyginant su 2017 m. lapkričio  mėnesio vidutine šilumos kaina Lietuvoje- 5,44 Eur ct/kWh ( su 9 procentų PVM), mažesnė 22 procentais.

Skaityti plačiau...

 

 

INFORMACIJA

Dėl planuojamo gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8 MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, Pramonės g. 11 Utenoje, rekonstravimo projekto poveikio aplinkai vertinimo

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8 MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, Pramonės g. 11 Utenoje, rekonstravimo projektas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

4. Atsakingos institucijos: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada, neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos išvada priimta  2017 – 11 – 14, rašto Nr. (28.5) – A4 – 11630.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyrius, Metalo g. 11 (206 kab.), Utena, tel.: 8 389 68784, UAB “Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g.11, Utena, tel.: 8 389 71541, el. p.: laimantas@ust.lt, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el. p.: info@ekometrija.lt. Susipažinti galima darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyrius, Metalo g. 11 (206 kab.), Utena, tel.: 8 389 68784,  UAB “Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g.11, Utena, tel.: 8 389 71541, el. p.: laimantas@ust.lt, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el. p.: info@ekometrija.lt, 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyrius, Metalo g. 11 (206 kab.), Utena, tel.: 8 389 68784,  UAB “Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g.11, Utena, tel.: 8 389 71541, el. p.: laimantas@ust.lt, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el. p.: info@ekometrija.lt, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

 
 

Šilumos ir karšto vandens kainos

UAB „Utenos šilumos tinklai” nuo 2017 m. gruodžio 1 d. taikys šias centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas:

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonu (8389) 63645.

Skaityti plačiau...

 
 

Spalio mėnesio sąskaitas pateiksime vėliau

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauji pastatuose suvartotos šilumos paskirstymo metodai. Metodus sudarė ir patvirtino Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Atsižvelgiant į eilę pakeitimų, kuriuos reikia įgyvendinti šilumos tiekėjo kompiuterinėje programoje dėl šildymo sezono metu pastate suvartotos šilumos paskirstymo, sąskaitų vartotojams formavimas užtruks. Sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį bus pateiktos keliomis dienomis vėliau nei įprastai. UAB „Utenos šilumos tinklai“ atsiprašo vartotojų už nepatogumus.

Daugiau informacijos apie pakeitimus skirstant daugiabučiuose namuose sunaudotą šilumą UAB „Utenos šilumos tinklai“ interneto svetainėje www.ust.lt

UAB „Utenos šilumos tinklai“ Šilumos realizacijos tarnyba

 
 

Šilumos ir karšto vandens kainos

UAB „Utenos šilumos tinklai” nuo 2017 m. lapkričio 1 d. taikys šias centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas:

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonu (8389) 63645.

Skaityti plačiau...

 
 

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

 
 

Kviečiame pasiskaičiuoti būsto šildymo kompensacijos dydį

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiuoklėje, kurią rasite čia , jau galite pasiskaičiuoti, kokia būsto šildymo kompensacija Jums priklauso. Naujoje skaičiuoklėje reikia įvesti būsto plotą, jame gyvenančių asmenų skaičių, trijų paskutinių mėnesių pajamas ir mėnesio išlaidas šildymui. Šie duomenys leis nustatyti, kokios kompensacijos galite tikėtis.

 
 

Šilumos ir karšto vandens kainos

UAB „Utenos šilumos tinklai” nuo 2017 m. spalio 1 d. taikys šias centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas:

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonu (8389) 63645.

Skaityti plačiau...

 
 

Šilumos ir karšto vandens kainos

UAB „Utenos šilumos tinklai” nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. taikys šias centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas:

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonu (8389) 63645.

Skaityti plačiau...

 
 

2017-08-25

Informacija dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

Skaityti plačiau...

 

 

2017-08-10

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL UTENOS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 16 punktu, informuojame apie 2017 m. rugpjūčio 2 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-806 priimtą sprendimą nevykdyti „Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano parengimo“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615 el. p. info@utena.lt ir/ar Plano rengėją - į UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8–5) 2728334, faks. (8–5) 2031280, info@atamis.lt, www.atamis.lt.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano ar programos atrankos vertinimui atliktu dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje, organizatoriaus interneto svetainėje www.utena.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

 

 

2017-08-10

Mokėjimų už šilumą palyginimas esant skirtingiems PVM tarifų dydžiams Lietuvoje

LR Seime užregistruotas pasiūlymas dėl LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo, numatantis PVM lengvatos šilumos energijai ir karštam vandeniui taikymą nuo 2017/2018 metų šildymo sezono pradžios. Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas galiojo iki šių metų birželio 1 dienos. Dabar taikomas standartinis 21 proc. tarifas.

Kylant diskusijoms ir svarstymams dėl PVM tarifų dydžio nustatymo, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija pateikia preliminarius skaičiavimus apie mokėjimų už šilumą dydžius daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, esant skirtingiems PVM tarifams:

Skaityti plačiau...

 

 

2017-06-14

Šilumos suvartojimas karšto vandens  temperatūrai palaikyti gegužės mėnesį

Gegužės mėnesį Utenoje taikoma šilumos kaina yra viena iš mažiausių Lietuvoje. Mus aplenkia tik UAB „Šiaulių energija“.

Šių metų gegužės mėnesio šilumos kaina - 4,10 Eur ct/kWh (su 9 procentų PVM), o 2016 m. gegužės mėnesio buvo 4,67 Eur ct/kWh (su 9 procentų PVM) arba 12,2 procento mažesnė už praeitų metų gegužės mėnesį.

Skaityti plačiau...

 

 

2017-04-05

Informuojame apie pradedamą rengti Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimą

Plano organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615, el. p. info@utena.ltwww.utena.lt

Plano iniciatorius: UAB „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63641, faks. (8 389) 63640, el. p. siluma@ust.ltwww.ust.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2017 m. I ketv., planavimo pabaiga – 2018 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. patvirtinta „Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano planavimo darbų programa“ bus rengiama specialiojo plano koncepcija. Taip pat, vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių patvirtinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Skaityti plačiau...

 

 

Valstybinės energetikos inspekcijos pranešimas 2017 03 10 pranešimas. Tinkamas karšto vandens temperatūros palaikymas užkerta kelią legioneliozei

Pagrindinė legioneliozės rizikos mažinimo priemonė yra teisinga vandens sistemų eksploatacija.

Asmenys, vykdantys šilumos ūkio priežiūrą daugiabutyje, privalo užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose teisės akte nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens temperatūrą.

Geriamojo vandens ir buityje naudojamo karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal minėtos normos reikalavimus, pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60 ºC, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 ºC, o vartotojų čiaupuose – iki 60 ºC. Šie reikalavimai pagrįsti legioneliozės prevencijos būtinumu.

Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus. Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodoma, kad karšto vandens parametrai turi būti išlaikomi karšto vandens vartojimo vietoje ne mažiau kaip 50 ºC.

Inspekcija rekomenduoja tiekiamo karšto vandens temperatūrą kontroliuoti ne tik šilumos punkte – šilumokaityje, bet ir labiausiai nuo jo nutolusiose karšto vandens vartojimo vietose, periodiškai tikrinti temperatūrą šiuose taškuose.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, jog už namų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų – butų savininkų nuosavybės – priežiūrą atsakingi prižiūrėtojai privalo neatsižvelgti į namo gyventojų reikalavimą – nakties metu žeminti vandens temperatūrą karšto vandens sistemoje. Priešingai, jie turėtų nurodyti, jog tai nėra būdas mažinti šilumos suvartojimą name, o yra reali kylanti grėsmė susirgti legionelioze –  palankiausia vandens temperatūra legionelėms daugintis yra +20–45 °C, jos nesidaugina 55–60 °C. Jei siekiama mažinti šilumos suvartojimą name, turėtų būti pasirenkamos kitos priemonės ir būdai, nekeliantys grėsmės gyventojų sveikatai. Apie galimas priemones ir būdus, kaip galima taupyti ir mažinti sąskaitas už šilumą, turėtų informuoti prižiūrėtojai.

Kitos legioneliozės prevencijos priemonės yra šios: valyti ir dezinfekuoti vandens šildytuvus, vandens filtrus, reguliariai valyti dušų ir vandens čiaupus, kad nesikauptų nuosėdos. Taip pat siūloma atsukti kelioms minutėms rečiau naudojamų dušų ir vandens čiaupus ir leisti vandeniui nutekėti ir pan.

Pastebėjus, kad bute tiekiamas vanduo yra nepakankamos temperatūros, kreipkitės į savo namo valdytoją ir reikalaukite, kad būtų užtikrinama teisės aktų reikalavimuose nustatyta karšto vandens temperatūra.

 

 

2017-03-15

Kiek kainavo būsto šildymas vasario mėnesį? 

Informuojame, kad nuo vasario mėnesio taikoma nauja bazinė šilumos kaina yra pati mažiausia Lietuvoje.

Skaityti plačiau...

 
 

2017-01-13

Nuo vasario 1 d. Utenoje atpigs šilumos kaina

UAB „Utenos šilumos tinklai” informuoja, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. bus taikoma nauja bazinė šilumos kaina – apie 10 procentų mažesnė, lyginant su šių metų sausio mėnesiu.

Sąskaitos už šildymą dydį įtakoja ne tik šilumos kaina, bet ir šilumos suvartojimas pastate. Tai lemia oro temperatūra, pastato šilumos charakteristikos, nustatyti vartojimo bei taupymo režimai bei kiti faktoriai. Taigi, nors šilumos kaina Utenoje visiems šilumos vartotojams vienoda, tačiau išlaidos už vieno kvadratinio metro šildymą labai skiriasi.

Skaityti plačiau...

 
 

2016-12-07

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Utenos miesto šilumos ūkio specialųjį planą

Skaityti plačiau...

 

 

2016-07-11

Informacija apie UAB „Utenos šilumos tinklai“ planuojamos ūkinės veiklos 

„Dūmų kanalo nuo esamo biokuru kūrenamo garo katilo iki esamo mūrinio kamino įrengimas utenos rajoninėje katilinėje“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti plačiau...

 

 

Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos

 

2013-07-12

INFORMACIJA apie „Biokuru kūrenamo garo katilo projektavimas ir įrengimas Utenos RK“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Skaityti plačiau...

 

Daugiau naujienų...

 
 

Klientų informavimas

(8 389) 63645

. .
   
 

Darbo skelbimai

   
 

Korupcijos prevencija

 

Programa

 

Planas

 

Pranešimas apie korupciją

   
 

ES remiami projektai

 

Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija, projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-04-029

Plačiau...

 

Boilerinės Nr.9 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų į daugiabučius namus rekonstrukcija bei šilumos tiekimo tinklų ruožo link „Saulės“ gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija“, projekto kodas VP2-4.2-ŪM-02-K-03-034

Plačiau...

 

Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK, projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-020

Plačiau...

 

Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje, projekto Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-01-003

Plačiau...

 

Utenos miesto dalies centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija ir sužiedinimas, projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-01-006

Plačiau...

 

Antžeminių šilumos tiekimo tinklų ruožų Aukštaičių g., Tauragnų g. ir šilumos tinklų ruožo nuo ŠK-28-4 iki buvusios boilerinės Nr. 8 Utenoje rekonstrukcija, projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-02-020

Plačiau...

   
 

Naudinga informacija

 

Viešieji pirkimai

 

Norintiems tapti vartotojais

 

Bendrovė parduoda

 

Bendrovė išnuomoja

   
 

Administracijos darbo laikas:

 
Pirmadienis   7:00-16:00
Antradienis   7:00-16:00
Trečiadienis   7:00-16:00
Ketvirtadienis   7:00-16:00
Penktadienis   7:00-15:00
Šeštadienis  
Sekmadienis  
 

Pietų pertrauka   11:00-11:48